Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Blog της Μαρίας Σιώζιου

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Μ

Στην εκπαιδευτική διαδικασία, συχνά είναι χρήσιμο να μην αντιδράσουμε αμέσως στη συμπεριφορά ενός μαθητή αλλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να παρατηρήσουμε κάποιο μοτίβο σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Παρατήρηση μοτίβων συμπεριφοράς σημαίνει ότι παρατηρούμε τα συναισθήματα που προκαλούνται στους ενήλικες σχετικά με το μαθητή, τα είδη των συνήθων αντιδράσεων και τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι ενήλικες σε απάντηση της συμπεριφοράς του μαθητή. Οι σημειώσεις για τα μοτίβα συμπεριφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνουν την παρατήρηση της αλληλεπίδρασης και τα αποτελέσματά της και στις δύο πλευρές, στους εαυτούς μας ως εκπαιδευτικούς και στο μαθητή.

Με άλλα λόγια, αν παρατηρήσουμε μια συμπεριφορά ενός μαθητή να συμβαίνει στην τάξη μας μια φορά, πιθανά να είναι τυχαία, αν επαναληφθεί δύο φορές μπορεί να είναι σύμπτωση αλλά τρεις ή περισσότερες φορές δηλώνει ότι είναι ένα μοτίβο συμπεριφοράς. Τα μοτίβα συμπεριφοράς συνήθως μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες ενός παιδιού ή με την προηγούμενη δική μας εμπειρία. Κάποιες φορές αυτά τα μοτίβα είναι τόσο δυνατά ώστε μπορεί να πιαστούμε (στα δίχτυα τους) και να ενεργοποιήσουμε παλιές σχέσεις από την προσωπική σχέση του μαθητή μας ή από τη δική μας. Αυτό ονομάζεται μεταβίβαση. Οι λέξεις που επιλέγονται για να περιγράψουν τη συμπεριφορά ενός παιδιού, μπορεί να δώσουν μια ένδειξη σχετικά με το μοτίβο συμπεριφοράς που ακολουθούν. Το να παρατηρήσει κανείς ένα μοτίβο είναι το πρώτο βήμα προς το σπάσιμο μιας αρνητικής αλληλεπίδρασης δημιουργώντας τη δυνατότητα να αντικατασταθεί με μια άλλη, πιό εποικοδομητική.

Επομένως λέμε ότι το φαινόμενο της μεταβίβασης βρίσκεται σε λειτουργία, όταν, για παράδειγμα, τα συναισθήματα και οι στάσεις ενός παιδιού τα οποία βίωσε και εκδήλωσε στη σχέση του με το κύριο πρόσωπο φροντίδας του στο παρελθόν, «μεταφέρονται» και χρησιμοποιούνται ή βιώνονται εκ νέου σε μια μεταγενέστερη σχέση με τον δάσκαλο.

Γι’ αυτό το λόγο μπορεί κάποιες φορές να πιάνετε τον εαυτό σας να «παίζει» μια σχέση η οποία δεν έχει να κάνει με αυτό που βιώνετε εσείς και ο μαθητής σας, αλλά να αποτελεί την ενεργοποίηση μιας σχέσης από το παρελθόν του μαθητή ή το δικό σας. Κάποια τέτοια παραδείγματα μπορεί να είναι:

  • το παιδί που δείχνει να βγαίνει από το δρόμο του για να συναντηθεί με κάποια εκπαιδευτικό με την οποία μπορεί να βρίσκεται συνέχεια σε σύγκρουση
  • το παιδί που δείχνει να μπαίνει σε άμεση αντιπάθεια με μια νέα εκπαιδευτικό παρά τις προσπάθειές της να το εμπλέξει στη μάθηση

Η μεταβίβαση μπορεί να ενεργοποιηθεί από πολλά πράγματα, για παράδειγμα, μια ματιά, τον τόνο της φωνής, τον τρόπο ενδυμασίας, ένα ρόλο, ακόμα και από τον τρόπο βαδίσματος. Εκδηλώνεται διότι ασυνείδητα προσπαθούμε να καταλάβουμε κάποιον (συνήθως κάποιον που δε γνωρίζουμε πολύ καλά) κάνοντας υποθέσεις ότι είναι παρόμοιος με κάποιον άλλον που γνωρίζουμε. Είναι μια βασική διεργασία που συμβαίνει σε όλους μας στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους, να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο πιο προβλέψιμο και τους εαυτούς μας πιο ασφαλείς.

Τί επιπτώσεις έχει η μεταβίβαση στην εκπαιδευτικό

Η μεταβίβαση μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα, από την εκπαιδευτικό προς τον μαθητή. Μία εκπαιδευτικός μπορεί να αντιληφθεί ότι αντιδρά άσχημα σε έναν μαθητή χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος. Το παιδί ή ο έφηβος μπορεί να ενεργοποιήσει μια ανάμνηση από μια σχέση της εκπαιδευτικού, για παράδειγμα, με το παιδί της, τον αδερφό της κ.τ.λ.

Add comment

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Blog της Μαρίας Σιώζιου

Τελευταια Αρθρα

Κατηγοριες

Archives